ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

0222

តំបន់បច្ចេកទេសលៀនឈួងផ្លូវប៊ុលហ្គារីស្រុកឡុងហ្គាងខេត្តស៊ីនយូប្រទេសចិន

ទូរស័ព្ទ៖ + ៨៦-៧៥៥-៨៤១៥០៧៩៣, ៨៤១៥០៧៨៥

ទូរស័ព្ទ៖ ៨៦-១៣៨២៣៣៣៦៩១៥, ៨៦-១៣៨២៣៥៥៧៨៦៥

ច័ន្ទ - សុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យៈបិទ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង