ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្នាតតូចត្រជាក់ - ឃ្មុំ

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្នាតតូចត្រជាក់ - ឃ្មុំ

  • DF-AF1101C Portable Air Cooler, 4 in 1 Small Personal Space Air Cooler and Humidifier , Air Cooler Desk Fan Cooling with battery and USB for Home Room Office

    ឌីវីឌីអេហ្វអេហ្វអេស ១០១ ស៊ី។ អេច។

    * មុខងារ design រចនាឡើងវិញអាចភ្ជាប់បានជាមួយនឹងការភ្ជាប់យូអេសប៊ី ai ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ថាមពលយូអេសប៊ី…