ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធានជីងកាងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលាក្រុមហ៊ុនលីនឈួនតិចណូឡូជីគ្រុបបានបើកការប្រជុំរួមគ្នាសម្រាប់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២០ នៅលីនឆាងយាន។ ប្រធានក្រុមលោកឡៃ Banlai ប្រធានក្រុមលោក Zhang Yuqi លោក Chen Ye លោក Wen Hongjun ប្រធានជំនួយការលោក Lai Dingquan និងមេដឹកនាំដទៃទៀតក៏ដូចជាប្រធានក្រុមផ្សេងៗរបស់ក្រុមប្រធានផ្នែកមុខងារប្រធានក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផ្សេងៗសមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិង ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្សបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ។ កិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយលោក Chen Ye ប្រធានក្រុមនិងជំនួយការប្រធាន។

 

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកលីវឈីងហួយអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Liantek លោក Yao Li អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Lianchuang Electric Appliance Industry Co. , Ltd លោកវេនហុងជុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Xinliangtian លោក Xu Jin អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Lianchuang Electromechanical និងលោក Ning Chuanjiu អគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន Lianchuang Sanming បានអនុវត្តប្រតិបត្តិការប្រចាំត្រីមាសរៀងៗខ្លួន។ របាយការណ៍ការងារ។ អ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ៗបានប្រើប្រាស់សំណុំទិន្នន័យច្បាស់លាស់និងវិចារណញាណដែលមានរូបភាពនិងអត្ថបទដើម្បីវិភាគនិងធ្វើឱ្យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធលើការបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រីមាសទី ៣ ការបញ្ចប់ភារកិច្ចសំខាន់ៗទាំង ៥ នៃឆ្នាំនិងចំណុចភ្លឺនិងងងឹតនៅត្រីមាសទី ៣ និង ដាក់ផែនការអនុវត្តត្រីមាសទី ៤ ដំបូង។ បន្ទាប់មកលោក Chen Ye នាយកក្រុមនិងជាជំនួយការប្រធានបានប្រកាសពីគោលបំណងអាជីវកម្មសំខាន់ៗរបស់សាខានីមួយៗនៅឆ្នាំ ២០២១ និងបានរៀបចំការងារធនធានមនុស្សនៅត្រីមាសទី ៤ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។ ប្រធានជំនួយការលោកឡៃឌីងឃានបានរៀបចំនិងរៀបចំយ៉ាងលម្អិតសម្រាប់ការងារថវិកាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ក្រុមចំនួន ២០២១ ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោកវៃវៀនឡុងប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រុមបានរាយការណ៍អំពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់ក្រុមនិងក្រុមហ៊ុននីមួយៗនៅឆ្នាំ ២០២០ ។ វិធីសាស្រ្តនិងវិធីសាស្រ្តដើម្បីកែលំអការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មដោយមានជំនួយពីប្រព័ន្ធព័ត៌មាន។ គំនិតផ្តួចផ្តើម។

ប្រធានឡៃបានលុងបានថ្លែងសុន្ទរកថាបញ្ចប់ដោយសង្កត់ធ្ងន់និងស្នើសុំការងារពាក់ព័ន្ធ។

បន្តអនុវត្តនិងពង្រឹងការស្ថាបនាព័ត៌មាន។ ក្រុមនេះបានវិនិយោគជាង ២០ លានយ័នមុននិងក្រោយ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ត្រូវលើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានឱ្យបានសកម្ម។ មនុស្សទាំងអស់ដែលប្រើប្រព័ន្ធព័ត៌មានចាប់ពីថ្នាក់ខ្ពស់ដល់និយោជិកធម្មតាត្រូវតែចេញវិញ្ញាបនប័ត្រការងារ។ ក្រុមហ៊ុននីមួយៗតាមរយៈ“ តារាងលក់ចំនួន ៣” យើងនឹងស្វែងរកឱកាសទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់តំបន់នីមួយៗនិងផលិតផលនីមួយៗនិងដើម្បីបំពេញសូចនាករអាជីវកម្មប្រចាំឆ្នាំ។ នៅត្រីមាសទី ៣ និងទី ៤ ក្រុមហ៊ុននីមួយៗនឹងរៀបចំថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ និងការងារធនធានមនុស្សសំខាន់ៗ។ ទីបួនក្រុមបានណែនាំទេពកោសល្យគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មតែមួយអ្នកគ្រប់គ្នាគួរតែបើកចំហគំនិតរៀនពីគ្នារៀនពីគ្នាធ្វើឱ្យមានការរីកចម្រើនរួមគ្នាកែលម្អការអនុវត្តការងារនិងប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុននិងលើកកម្ពស់អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក។

 

នៅចុងបញ្ចប់ឡៃដុងបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាថា“ ទៅមុខហើយរីករាយ” ។ លើកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហួសហេតុនិងធ្វើឱ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះពួកគេអាចរកតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួននៅលើវេទិកាលៀនឈៀងនិងដឹងពីក្តីសុបិនរបស់ពួកគេ។

រហូតមកដល់ពេលនេះការប្រជុំរួមគ្នាប្រចាំត្រីមាសទី ៣ របស់ក្រុមហ៊ុនអិនឈ័នតិចណូឡូជីគ្រុបបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ។ កិច្ចប្រជុំនេះបានរៀបចំភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី ៤ និងបានបញ្ជាក់ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលដៅអាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១។ ក្រុមហ៊ុននឹងប្រើការប្រជុំនេះជាឱកាសដើម្បីកំណត់គុណសម្បត្តិបង្កើតភាពខ្វះចន្លោះនិងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងជាក់លាក់ដើម្បីពន្លឿនត្រីមាសទី ៤ ។ ខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រកួតបិទឆ្នាំ ២០២០ និងចាក់គ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមឆ្នាំ ២០២១!

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែតុលា -២០២០