អ្នកគាំទ្រប៉ម

អ្នកគាំទ្រប៉ម

 • DF-AT0900F (39″) Tower Fan,Anion,Temperature sensor,LED display, Remote Control,timer,360° horizontal oscillation,strong wind

  កន្សែងឌីអេហ្វអេអេ - អេ ស០៩០០ អេហ្វ (៣៩″) កន្សែង ...

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0601F(39”)Tower Fan,Anion,with Remote

  អគារឌីអេហ្វអេអេធី -០០៦០១ អេហ្វ (៣៩”) អគារ…

  * មុខងារជាមួយនឹងមុខងារអេកូឆ្លាតវៃអាចកែសំរួលល្បឿនខ្យល់តាមសីតុណ្ហភាពបន្ទប់…
 • DF-AT2601HC DC motor, elegant and fashion tower fan, detachable, low noise,Energy saving,7 wind speeds,With light option; LED display

  ម៉ូតូ DF-AT2601HC DC, elega ...

  * មុខងារទី ១.១ ម៉ូទ័រសំលេងរំខានទាបនិងសន្សំសំចៃថាមពលដោយមានខ្យល់ទន់ល្អសម្រាប់ច ...
 • DF-AT0601F(39”)Tower Fan,Anion,with Remote

  អគារឌីអេហ្វអេអេធី -០០៦០១ អេហ្វ (៣៩”) អគារ…

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0500F(34”)Tower Fan,Anion,ECO Intelligent,with Remote Control,timer,90° horizontal oscillation,strong wind,LED display

  អគារឌីអេហ្វអេអេធី -០០៥០០ អេហ្វ (៣៤”) …

  * មុខងារ ១. មុខងារអេកូឆ្លាតវៃអាចកែសំរួលល្បឿនខ្យល់តាមបន្ទប់…
 • DF-AT0318F(36”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  អគារ DF-AT0318F (៣៦”) អគារ…

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0316F(40.5”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0316F (40.5”) កន្សែង ...

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0315F(36”) Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  អគារ DF-AT0315F (៣៦”) អគារ…

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0313F(44”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  អគារឌីអេហ្វអេអេធី -០០១៣៣ អេហ្វ (៤៤ ៉)) …

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0312F(36”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  អគារ DF-AT0312F (៣៦”) អគារ…

  មុខងារ»»ព្យុះទីហ្វុងខ្យល់ត្រជាក់ជាងមុន»»ការផ្សែងអ័ព្ទផ្ដេកនិងបញ្ឈរក ...
 • DF-AT0319F(40.5”)Tower Fan,Detachable,Anion,with Remote Control,Strong wind,timer,90° horizontal oscillation,LED Display

  DF-AT0319F (40.5”) កន្សែង ...

  មុខងារទី ១. បុព្វលាភនៃកង្ហារប៉មខ្យល់ត្រូវបានបញ្ចោញឆ្លងកាត់ ...
 • DF-AT0800F (45″)Tower Fan,Body sensor,360° horizontal oscillation,90° vertical oscillation,ECO function,Anion,timer,Touch control panel,Red Star Award

  អគារ DF-AT0800F (45″) អគារ…

  មុខងារ»»ព្យុះទីហ្វុងខ្យល់ត្រជាក់ជាងមុន»»ការផ្សែងអ័ព្ទផ្ដេកនិងបញ្ឈរក ...
បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១ / ២